Cyfrowa Stacja Fotogrametryczna DEPHOS to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie dla fotogrametrii cyfrowej na PC.
Daje użytkownikowi możliwość samodzielnego
i niezależnego wykonywania zadań fotogrametrycznych.

projekty UE

mapper stereo

DEPHOS Mapper Stereo to aplikacja pracująca w trybie fotogrametrycznego autografu cyfrowego.

Program pozwala na rysowanie rysunku wektorowego w przestrzeni trójwymiarowej z użyciem
fotogrametrycznego modelu stereoskopowego.

 

mapper cad

Mapper CAD jest programem do generowania plików wektorowych. Posiada całą paletę funkcji
rysunkowych typu CAD oraz widokowych jak Mapper Stereo.

Program posiada 4 okna widokowe. Domyślnie otwierają sie 3: 1-Top, 2-Left i 3-Front.
Standardowo rysowanie w Mapper Cad odbywa sie w tych 3 oknach widokowych.